LEELA THE BEST OF CHARMING AND ELEGANT 15 MAY - 3 JUN 2019 - 20D17N
  • รหัสทัวร์
    :  BRUZRH2019
  • ประเทศ
    :  รับจัดกรุ๊ปเหมา คณะดูงาน
  • ระยะเวลา
    :  20D17N
ตัวอย่างเส้นทาง...ท่องเที่ยวประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี และ สวิตเซอร์แลนด์
อุทยานดอกไม้เคอเคนฮอฟ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (กังหันลมเก่าแก่) ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมียม ล่องเรือบาโตมูซ หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือกอนโดล่าชมเกาะเวนิส เมืองฟลอเรนซ์ มิลาน สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น ยอดเขา Gornergrat เมืองอินเทอร์ลาเก้น แองเกิลเบิร์ก พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรี่เมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง