ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA HOKKAIDO HAKODATE EXCLUSIVE - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  CTSCTS
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ
- ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟโชวะ เมืองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต
- ช้อปปิ้งโกดังอิฐแดงริมน้ำ และย่านทานุกิโคจิ พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์
- พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ