ทัวร์สิงคโปร์พรีเมี่ยม : LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SINSIN2010
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
กำหนดการเดินทางเมษายน-ธันวาคม 2567 ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออน ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO สักการะสิ่งศักดิ์สักธิ์ ชมสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมถนนออร์ชาร์ด พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ