LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE ( ตัวอย่างโปรแกรม ) - 3D2N
  • รหัสทัวร์
    :  SIN1903
  • ประเทศ
    :  ทัวร์สิงคโปร์
  • ระยะเวลา
    :  3D2N
  • ระดับทัวร์
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านสัมผัสการรับชมภาพยนตร์ 4 มิติ ชมความสวยงามของสัตว์โลกใต้น้ำที่ SEA AQUARIUM ใหญ่ที่สุดในโลกและสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ