LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE FEB - APR 2019 - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SIN1903
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N
 • ระดับทัวร์
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านสัมผัสการรับชมภาพยนตร์ 4 มิติ ชมความสวยงามของสัตว์โลกใต้น้ำที่ SEA AQUARIUM ใหญ่ที่สุดในโลกและสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 - 31 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5 - 7 APR 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 - 28 APR 2019  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )