LEELA IMPERIAL OF EUROPE 12 - 21 OCT 2018 (ปิดกรุ๊ป) - 10D7N
 • รหัสทัวร์
  :  VIEFRA1805
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรป
 • ระยะเวลา
  :  10D7N (-)
 • ระดับทัวร์
ท่องเที่ยว "ออสเตรีย - เยอรมัน " มหาวิหารสตีฟเมลค์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ หมู่บ้านฮัลสตัท เยอรมัน - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า หมู่บ้านรัมเซาใจปราสาทนอยชวานชไตน์ HILIGHT!! เข้าชมถ้ำน้ำแข็งดัคชไตน์ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต เมืองฟรอยเดนเบิร์กอันเก่าแก่ บริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม โดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  12 - 21 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 179,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 161,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )