LEELA HOKKAIDO-HAKODATE EXCLUSIVE JUN - AUG 19 - 6D4N
-กำหนดการเดินทาง : 6-11 , 20-25 JUN / 14-19 , 19-24 , 25-30 JUL / 7-12 , 15-20 AUG 2019
ท่องเที่ยวฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมภูเขาฮาโกดาเตะ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ ชมทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟโชวะ เมืองโอตารุ เข้าชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล ส่งท้ายช้อปปิ้งเอาท์เล็ทและย่านทานุกิโคจิ พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  6 - 11 MAY 2019  จองทัวร์นี้
  • 89,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 85,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )