LEELA SHANGHAI DISNEYLAND HANGZHOU 11-16 APR 2019 - 6D4N
ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-โจวจวง ... หมู่บ้านน้ำโบราณโจวจวง เมืองเก่าซานถังเจีย ล่องเรือทะเลสาบซีหู วัดหลิงอิ่นซื่อ Meijiawu Tea Village ช้อปปิ้งถนนเหอฝังเจีย เข้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมการแสดง ERA หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชมวิวแบบพาโนรามา ชมร้านกาแฟ STARBUCKS สวนหลิวหยวน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกดิสนีส์แลนด์ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย (ไม่ลงร้านรัฐบาล)

รายการเดินทางโดยย่อ

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11 - 16 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 69,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )