LEELA JAPAN ALPS PINK MOSS EXCLUSIVE 9 - 14 MAY 2019 - 6D4N
-กำหนดการเดินทาง : 9 - 14 / 16 – 21 / 22 – 27 MAY 2019
ชมเทศการดอก ชิบะซากุระ หรือ ดอกพิงค์มอส ที่เบ่งบานเต็มที่ ผ่อนคลายกับออนเซ็น สัมผัสเทือกเขาทาเทยามะเทศกาลกำแพงน้ำแข็ง หรือ เจแปนแอลป์ แวะชมหมู่บ้านมรดกโลก " หมู่บ้านชิราคาวาโกะ " ชอปปิ้งย่านซาคาเอะและห้างอิออนมอลล์ สนุกกับเลโก้แลนด์ พร้อมอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  9 - 14 / 16 – 21 / 22 – 27 MAY 2019  จองทัวร์นี้
  • 109,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 104,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )