TOP DEALER SHANGHAI HANGZHOU 27 FEB - 3 MAR 2019 - 5D3N
ตัวอย่างเส้นทาง...ท่องเที่ยวประเทศจีน เซี่ยงไฮ้ - หังโจว
ดูงาน ณ ALIBABA , HEMA (ซุปเปอร์มาร์เก๊ตไร้เงินสด)
TMALL GLOBAL และ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
เที่ยวเมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู(แบบส่วนตัว) ถนนคนเดินเหอฟางเจีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน STARBUCKS RESERVE ROASTERY ขึ้นชมวิวชั้น 118 เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนนานจิง พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง