LEELA CANADA AMERICA EXCLUSIVE 2018 - 12D10N
ตัวอย่างเส้นทาง...ท่องเที่ยวอเมริกา-แคนาดา
เที่ยวสวนสแตนเลย์ นั่งรถบิ๊กฟุต ถนนสายโรแมนติก ICEFIELD PARKWAY ตะลุยทุ่งหิมะ ชมความงดงามทะเสาบหลุยส์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ชมวิวที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ เมืองมอนทรีออล ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า ขึ้นหอคอย CN TOWER ล่องเรือเฟอร์รี่ชมอนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ พร้อมนำขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง