LEELA CLASSIC BEIJING SHANGHAI 11-16 APR 2019 - 6D5N
...ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งประวัติอันยาวนานกว่า 5,000 ปี ในสองเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ เยือนพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่งสุดตระการตา นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ สักการะวัดพระหยกขาว ถ่ายรูปกับบรรยากาศริมหาดไว่ทานอันสวยงาม สวนอี้หยวน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  11 - 16 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 72,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 68,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )