ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม : LEELA SCENIC OF CROATIA - 10D7N
 • รหัสทัวร์
  :  ZAGVIE1909
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  10D7N (-)
 • ระดับทัวร์
*ตัวอย่างโปรแกรม*
ความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมโบราณอย่างลงตัว พร้อมชมความงามของช่วงเวลาที่สวยงามของ ซาเกรบ เมืองหลวงที่มีประวัติอันยาวนาน – พลิตวิเซ่ สวรรค์บนดินที่มีอยู่จริง โทรเกียร์ ย้อนอดีตกับบ้านเรือนสไตล์ กรีก - โรมัน - สองความงามแห่งเมืองริมทะเล สปลิท - ดูบรอฟนิค อร่อยกับเมนูหลากหลายให้ท่านได้อิ่มเอม พร้อมที่พักที่คัดสรร เปี่ยมไปด้วยความสะดวกสบาย เดินทางโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

 

  


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  17 - 26 SEP 2019  จองทัวร์นี้
 • 158,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 142,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15 - 24 OCT 2562  จองทัวร์นี้
 • 158,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 142,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ