LEELA PREMIUM JAPAN NAGOYA – TOKYO 13-19 APR 2019 - 7D5N
การเดินทางสู่ นาโกย่า - โตเกียว ไฮไลท์ 2 อาทิ ซาคาเอะ ชินจูกุ และ GOTEMBA PREMIUM OUTLET พร้อมนำท่านชม ปราสาทนาโงย่า ท่ามกลางดอกซากุระที่บานรอบๆปราสาท เสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษอย่าง TEPANYAKI เสต็กเนื้อโกเบชั้นดี พร้อมทั้งร้าน YOKAN หมูย่างหินภูเขาไฟ สนุกไปกับเครื่องเล่นที่สวนสนุก Fuji-Q Highland & Disneyland Tokyo และอิ่มอร่อยกับเซตขาปูยักษ์ พร้อมทั้งชิมรสหวานของสตรอเบอรี่ ลีลาวดีขอนำท่านไปสัมผัสกันถึงที่ พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

   

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  13 - 19 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 109,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 104,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )