ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA CHINA CHANGSHA - ZHANGJIAJIE 2019 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  CSXCSX19
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ชมถ้ำประตูสวรรค์ เดินบนกระจกใสริมหน้าผาและสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก
- ชมภูเขาอวตาร ล่องเรือชมธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่ทะเลสาปเป่าเฟิงหู
- ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจีน ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินหวงซิงลู่
- พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทยสไมล์

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  กำหนดวันเดินทางด้วยตัวท่านเอง  จองทัวร์นี้
 • 67,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 65,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ