ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA SHANGRI-LA AMAZING OUT OF SIGHT 2019 - 6D5N
 • รหัสทัวร์
  :  KMGKMG1904
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เดินทางกรุ๊ปเล็ก
 • ระยะเวลา
  :  6D5N (-)
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4-9 ท่าน ... ครบทุกการท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน **
- ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน
- ชมเมืองโบราณลี่เจียง หุบเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ
- ชมการแสดงIMPRESSION OF LIJIANG นั่งกระเช้าสู่ตำหนักทองและเขาซีซาน
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง บริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  MAR - APR 2019  จองทัวร์นี้
 • 92,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 90,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  เงื่อนไขในการจอง
 • 1. หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
  2. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต
  3. ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และเส้นทางใหม่ได้ ไม่เกิน 7 วันหลังจากการวางเงินมัดจำ