LEELA NEW ZEALAND SOUTH 12 - 18 APR 2019 - 7D5N
เยือนประเทศนิวซีแลนด์ทางเกาะใต้ นำท่านเยือนเมืองแห่งประวัติศาสตรฺ์อย่างเมืองไครสต์เชิร์ช ชมความงดงามของทะเลสาบปูคากิ และเทคาโป ชมความอลังการของธารน้ำแข็งทัสมัน ด้วยเฮลิคอร์ปเตอร์ สู่เมืองควีนส์ทาวน์ สนุกกับกิจกรรม SHOT OVER JET สุด EXCLUSIVE ทดลองโดดบันจี้จั๊มพ์แห่งแรกของโลก กับ AJ Hackett Bungy ลิ้มรส FERGBURGER แฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังแห่งควีนส์ทาวน์ บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  12 - 18 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 185,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
  • 176,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 167,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  • 158,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )