LEELA ROMANTIC OF EUROPE (SWISS-FRA-GER) 7 - 16 APR 2019 - 10D7N
สวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองหลวงกรุงเบิร์น ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา SCHILTHORN และ TITLIS อินเทอร์ลาเก้น ชมเมืองลูเซิร์น เยอรมนี เส้นทางโรแมนติกแห่งบาวาเรีย แฟรงค์เฟิร์ต มหานครที่แสนคึกคัก เข้าสู่เมืองวูซเบิร์ก และ ร็อทเทนเบิร์ก อ๊อบ แด เทาเบอร์ ฝรั่งเศส - เยอรมัน สตราสบูร์ก ริคเวียร์ กอลมาร์ พร้อมอาหารและที่พักระดับพรีเมียม บินโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  7 - 16 APR 2019  จองทัวร์นี้
  • 178,800 บาท/คน ผู้ใหญ่
  • 168,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
  • 158,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  • 148,800 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )