LEELA NEW ZEALAND SOUTH ( ตัวอย่างโปรแกรม ) - 7D5N
 • รหัสทัวร์
  :  CHCCHC2019
 • ประเทศ
  :  ทัวร์นิวซีแลนด์
 • ระยะเวลา
  :  7D5N (-)
เยือนประเทศนิวซีแลนด์ทางเกาะใต้ นำท่านเยือนเมืองแห่งประวัติศาสตรฺ์อย่างเมืองไครสต์เชิร์ช ชมความงดงามของทะเลสาบปูคากิ และเทคาโป ชมความอลังการของธารน้ำแข็งทัสมัน ด้วยเฮลิคอร์ปเตอร์ สู่เมืองควีนส์ทาวน์ สนุกกับกิจกรรม SHOT OVER JET สุด EXCLUSIVE ทดลองโดดบันจี้จั๊มพ์แห่งแรกของโลก กับ AJ Hackett Bungy ลิ้มรส FERGBURGER แฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังแห่งควีนส์ทาวน์ บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  24 - 30 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  2 - 8 APR 2019  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  12 - 18 MAR 2019  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26 APR - 2 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15 - 21 MAY 2019  จองทัวร์นี้
 • 185,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 167,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )