ทัวร์ตุรกี

LEELA DELUXE TURKEY (ตัวอย่างโปรแกรม)
วันที่ 12 - 19 SEP 2018
ท่องเที่ยวประเทศตุรกี "ดินแดน 2 ทวีป" สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ชมวิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารอะโครโปลิส ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส เยือนนครใต้ดินที่เดียวของโลก ตื่นตากับความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย หรือ ปามุคคาเล่ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์