ทัวร์บาหลี

ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA BALI THE ULTIMATE CULTURE
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ชมวัดสำคัญของบาหลี วัดทานาห์ลอต, วัดเบซากิห์, วัดอูลูวาตู, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
- ช้อปปิ้งย่านการค้าสุดฮิตของบาหลี ชมการแสดงโชว์ระบำไฟพื้นเมือง
- บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
ทัวร์บาหลีพรีเมี่ยม : LEELA THE CLASSY BALI
ตัวอย่างโปรแกรม
ทัวร์บาหลีพรีเมียม ทัวร์บาหลี ปี2567 นำท่านสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง ชมความสวยงามของวัดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นบาหลี วัดอูลูวาตู วัดเบซากิห์ วัดปุราทานาห์ลอต ชมนาขั้นบันได เตกัลลาลัง ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน อาหารหลากหลายสไตล์ บริการที่พักสไตล์บาหลีพรีเมียมเดินทางโดยสารการบินไทย คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัทมืออาชีพ