ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าพรีเมียม : LEELA MYANMAR IMPRESSIVE
ตัวอย่างโปรแกรม
ทัวร์พม่าพรีเมียม ทัวร์พม่า ปี2566 ท่องเที่ยวเมืองย่างกุ้ง-สิเรียม ชมมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำ เดินทางสู่เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ชมพระราชวังกัมโพชธานี สักการะเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง ชมพระธาตุอินทร์แขวน กราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธรูปหินอ่อน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตมาเก็ต บริการอาหารและที่พัก เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
ทัวร์พม่า กรุ๊ปเล็ก : LEELA MYANMAR IMPRESSIVE
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2- 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์พม่าพรีเมียม กรุ๊ปเล็ก ปี2566 สิเรียม ย่างกุ้ง หงสาวดี
- สักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคล วัดดัง ณ พม่า
- ชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังกัมโพชธานี เจดีย์โบตะทาวน์
- บริการที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
ทัวร์พม่าพรีเมี่ยม : LEELA MYANMAR PREMUIM
**โปรแกรมตัวอย่าง**
ท่องเที่ยว 3 เมืองดังประเทศพม่า มัณฑะเลย์ พุกามและย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระมหามุนี เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพเจ้าทันใจ และแลนด์มาร์คของประเทศพม่าเจดีย์ชเวดากอง นำท่านชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สวยงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ทุ่งเจดีย์พุกาม เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ น้ำตกพียกอก สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพีเมียม เดินทางโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์