ทัวร์สิงคโปร์

LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE FEB - APR 2019
-เดินทางวันที่ 15 - 17 , 22 - 24 กุมภาพันธ์ / 1 - 3 , 29 - 31 มีนาคม / 5 - 7 , 26 - 28 APR
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านสัมผัสการรับชมภาพยนตร์ 4 มิติ ชมความสวยงามของสัตว์โลกใต้น้ำที่ SEA AQUARIUM ใหญ่ที่สุดในโลกและสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE SMALL GROUP
*เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกการท่องเที่ยวและการดูแล*
* ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองทุกวัน*
- Universal Studio
- Gardens by The Bay
- S.E.A. Aquarium
- โรงแรมระดับ 5 ดาว