ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA SINGAPORE LUXURY
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์สิงคโปร์กรุ๊ปเล็ก เที่ยวสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
- ชมสวนพฤษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY
- ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออน สนุกกับ UNIVERSAL STUDIO
- การแสดงสุดอลังการจาก SENTOSA ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสายการบินไทย
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA CHARMING SINGAPORE
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว **
** ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ทัวร์สิงคโปร์กรุ๊ปเล็ก เที่ยวสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
- ชมสวนพฤษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY
- ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออน สนุกกับ UNIVERSAL STUDIO
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสายการบินไทย
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE
ตัวอย่างโปรแกรม
*เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกการท่องเที่ยวและการดูแล*
* ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองทุกวัน*
- Universal Studio
- Gardens by The Bay
- S.E.A. Aquarium
- โรงแรมระดับ 5 ดาว
ทัวร์สิงคโปร์พรีเมี่ยม : LEELA SINGAPORE LUXURY
กำหนดการเดินทางเมษายน-ธันวาคม 2567 ทัวร์สิงคโปร์พรีเมียม ทัวร์สิงคโปร์ ปี2567 ชมสวนพฤกศาสตร์ GARDEN BY THEBAY แวะถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สนุก UNIVERSAL STUDIO ชมการแสดงม่านน่้ำ แสง สี เสียง เลเซอร์ นั่งชิงช้ายักษ์ชมวิว ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย ทัวร์สิงคโปร์คุณภาพดี
ทัวร์สิงคโปร์พรีเมี่ยม : LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE
กำหนดการเดินทางเมษายน-ธันวาคม 2567 ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออน ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO สักการะสิ่งศักดิ์สักธิ์ ชมสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมถนนออร์ชาร์ด พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย