ทัวร์สิงคโปร์

SMALL GROUP : LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE 2019
*เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกการท่องเที่ยวและการดูแล*
* ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้เองทุกวัน*
- Universal Studio
- Gardens by The Bay
- S.E.A. Aquarium
- โรงแรมระดับ 5 ดาว
LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE ( ตัวอย่างโปรแกรม )
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านสัมผัสการรับชมภาพยนตร์ 4 มิติ ชมความสวยงามของสัตว์โลกใต้น้ำที่ SEA AQUARIUM ใหญ่ที่สุดในโลกและสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย