ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า

LEELA HOLY HONGKONG
กำหนดการเดินทาง : 29 ก.ย.- 2 ต.ต ,18 - 21 ,27 - 30 ต.ค. ,24 - 27 พ.ย. และ 3 - 6 ธ.ค.66
ทัวร์ฮ่องกงพรีเมียม ทัวร์ฮ่องกง ปี2566 เที่ยวฮ่องกง สายมูห้ามพลาด นำท่านไหว้พระจุใจ ณ วัดอารามโปหลิน แชกงหมิว เพื่อปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง วัดหว่องไท่ชิน ขอพรกับเทพเจ้าหยุคโหลว หรือ เทพเจ้าแห่งความรัก ที่เราเรียกกันว่า เทพเจ้าด้ายแดง ชอปปิงที่ซิตี้เกท เอ้าท์เลท ศูนย์รวมสินค้าสไตล์พรีเมียม ทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ฮ่องกงที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม พร้อมบินลัดฟ้าด้วยการบินไทย
LEELA HONG KONG EXCLUSIVE
ตัวอย่างโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกงพรีเมียม ทัวร์ฮ่องกง ปี2566 เที่ยวฮ่องกง ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง นำท่านขึ้นกระเช้าชมทิวทัศน์เทือกเขาทะเลสีครามที่งดงาม และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ไหว้พระใหญ่ที่โด่งดัง ณ อารามโปหลิน แวะช้อปปิ้งแบบจุใจที่ ซิตี้เกท เอ้าท์เลท ศูนย์รวมสินค้าสไตล์พรีเมียม ทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ฮ่องกง พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเมี่ยม
SMALL GROUP : LEELA EXCLUSIVE HONGKONG - MACAU 2019
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกการท่องเที่ยวและการดูแล
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน *
- สักการะพระใหญ่ สัมผัสตระการตากับแสง สี เสียง
- ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
- นั่งรถรางไต่เขา ไปยังจุดชมวิวที่ดีที่สุดในเ้กาะฮ่องกง
- ชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกง ตึก INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE
LEELA HONGKONG - MACAU EXCLUSIVE
ตัวอย่างโปรแกรม
ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง ปี2566 นำท่านไหว้พระที่วัดอาม่าและเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ณ มาเก๊า ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ณ หมู่บ้านไทปา ขอพรท่านแชกงที่วัดแชกงหมิว วัดหมั่นโหมวและเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลเบย์ที่ฮ่องกงและ ชมวิวพาโนราม่าที่สูงที่สุด ณ ตึก ICC ที่ชั้น100 พร้อมบริการอาหาร เมนูซีฟู้ด ความอร่อยหลากหลายเมนู และที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย