ทัวร์เกาหลีพรีเมี่ยม

ทัวร์เกาหลีพรีเมียม : LEELA KOREA AUTUMN EXCLUSIVE
ตัวอย่างโปรแกรม
ทัวร์เกาหลีพรีเมียม ทัวร์เกาหลี ปี2566 ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวโซล ชมพระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก คลองช็องกเยช็อน ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ณ SEOUL TOWER ถ่ายรูปเช็คอินกับห้องสมุดขนาดใหญ่เแห่งใหม่ของเกาหลี ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ถนนกาโรซูกิล ดิวตี้ฟรี ทานไก่ตุ๋นโสมร้านดัง บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ
ทัวร์เกาหลีพรีเมี่ยม กรุ๊ปเล็ก : LEELA KOREA SEOUL EXCLUSIVE
ตัวอย่างโปรแกรม
* ทัวร์เกาหลี เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน *
- เกาะนามิ ปั่นเรลไบค์ บนเส้นทางรถไฟสายเก่า
- โซล : สวนสนุกลอตเต้เวิร์ล ขึ้น Seoul Sky พระราชวังเคียงบ๊กคุง โซลทาวเวอร์
- ช้อปปิ้งย่านฮงแด เมียงดง อินซาดง และ กาโรซูกิล เดินทางโดยสายการบินไทย
ทัวร์เกาหลีพรีเมี่ยม : LEELA BUSAN-SEOUL EXCLUSIVE
ตัวอย่างโปรแกรม
** ทัวร์เกาหลี ปูซาน-โซล เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- เมืองปูซาน วัดแฮดอง ยงกุงซา อุทยานยงดูซาน วัดเปียวเมียวซา
- ตลาดปลาจากัลชิ สะพานคังอัน
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล ช้อปปิ้งที่ถนนกาโรซูกิล และ ตลาดเมียงดง
- บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
ทัวร์เกาหลีพรีเมี่ยม : KOREA EXCLUSIVE NEW YEAR
ตัวอย่างโปรแกรม
* ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน *
- พระราชวังเคียงบกกุง หรือ พระราชวังคยองบกกุง
- คลองชองกเยชอน SEOUL TOWER
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านฮงอิก
- เดินทางโดยสายการบินโคเรียน แอร์