ทัวร์ไต้หวัน

LEELA TAIWAN KAOHSIUNG–TAIPEI (SMALL GROUP) 2019
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน *
- พัก "เกาสง" จำนวน 2 คืน และ "ไทเป" จำนวน 2 คืน
- เมืองเกาสง : วัดฉือจี้ / โดมแห่งแสง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / EDA WORLD
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองไทเป
- เมืองไทเป : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ขึ้นไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก๊ต / ซีเหมินติง
LEELA TAIWAN IMPRESSION (SMALL GROUP) 2019
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน *
- พัก "ไทเป" จำนวน 3 คืน
- พิพิธภัณฑ์กู้กง / พิพิธภัณท์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว / พิพิธภัณฑ์เมืองจิ๋ว
- ขึ้นไทเป 101 / HUASHAN1914 CREATIVE PARK
- SOGO FUXING / MITSUI OUTLET / ตลาดกงกวน และ ถนนโบราณตั้นสุ่ย
LEELA TAIWAN EXCLUSIVE JAN-MAR 2019
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา ชมวิว ณ ตึกไทเป101 นั่งกระเช้าลอยฟ้าเมาคงกอนโดล่าชมทิวทัศน์เมืองไทเป เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาไทเป เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง จากนั้นเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA CLASSIC OF TAIWAN 11-15 APR 19
Leelawadee Holiday มีความยินดีนำท่านเดินทางสู่มหานครแห่งความงดงาม ณ ประเทศไต้หวัน "ปราสาทซินเซ่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-รถไฟสายเก่าสายผิงซี" พร้อมไฮไลท์ที่สำคัญ “ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ย่านซีเหมินติง” พร้อมการบริการและอำนวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ.......