ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม

LEELA CELEBRATE TAIWAN NEW YEAR 2023
** BUSINESS CLASS 15 ท่าน **
กำหนดวันเดินทาง : 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคาม 2566
ทัวร์ไต้หวันพรีเมียม ทัวร์ไต้หวัน ปี 2565 - 2566 เที่ยวกรุงไทเป นำท่านขึ้นชมวิวบนตึกไทเป 101 เที่ยวชมตลาดกลางคืนซื่อหลิน หนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตทที่น่าเดินที่สุด ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาไทเป และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของโลกกับการนับถอยหลังสู่ ปี 2566 บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสายการบินไทย
ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม : LEELA TAIWAN EXCLUSIVE
กำหนดวันเดินทาง : โปรแกรมตัวอย่าง 2565
** จองผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น **
ทัวร์ไต้หวันพรีเมียม ทัวร์ไต้หวัน ปี2565 เที่ยวกรุงไทเป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำท่านขึ้นชมวิวบนตึกไทเป 101 เที่ยวชมเมืองอี๋หลาน ชมศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่งชาติ จุดเช็คอินเมืองอี๋หลาน นั่งกระเช้าเมาคงวิวมุมสูง ชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาไทเป ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านดัง บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสายการบินไทย
ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม : LEELA TAIWAN PREMIUM
กำหนดวันเดินทาง : โปรแกรมตัวอย่าง 2565
ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม ทัวร์ไต้หวัน ปี2565 เที่ยวกรุงไทเป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นำท่านขึ้นชมวิวบนตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเมาคงวิวแหล่งรวมอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านดัง บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางสายการบินไทย คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ
ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม : LEELA TAIWAN SPLENDID EXCLUSIVE
กำหนดวันเดินทาง : โปรแกรมตัวอย่าง 2565
ทัวร์ไต้หวันพรีเมี่ยม ทัวร์ไต้หวัน ปี2565 เที่ยวไต้หวัน-ไทเป ไหว้พระขอพรวัดดัง เสริมสิริมงคลในด้านต่างๆ ชมวิวเมืองไทเปมุมสูง ณ ตึกไทเป101 ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชิมอาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลา ชิมความอร่อยของสตรีทฟู๊ด ณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง และเอ้าท์เล็ท บริการอาหาร Din Tai Fung ชื่อดังของไต้หวัน และอาหารอร่อยอีกมาย ที่พักระดับพรีเมี่ยม เ้ดินทางโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ
*กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดตามปฏิทินไทย ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท*
ทัวร์ไต้หวันพรีเมียม : LEELA GRAND TAIWAN
กำหนดวันเดินทาง : โปรแกรมตัวอย่าง 2565
ทัวร์ไต้หวันพรีเมียม ทัวร์ไต้หวัน ปี2565 เดินทางวันพ่อ เที่ยวไทเป - เกาสง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสง ชมทะเลสาบดอกบัว ไหว้พระวัดฝอกวงซัน สวนสนุก E-DA THEME PARK สัมผัสความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา บูชาเทพเจ้ากวนอู ชมวิวบนตึกไทเป101(ชั้น89) พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อร่อยกับเสี่ยวหลงเปาชื่อดัง สุกี้ขาปูอลาสก้าและสตรีทฟู้ดไต้หวัน บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ
SMALL GROUP : LEELA TAIWAN EXCLUSIVE  2022
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน ** ( TG )
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ขึ้นไทเป 101 ชมวิวที่ชั้น 89
- ขึ้นกระเช้าเมาคง ชมวิวมุมสูง / เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ ณ Taipei Fish Market
SMALL GROUP : LEELA TAIWAN KAOHSIUNG–TAIPEI
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน * (TG)
- พัก "เกาสง" จำนวน 2 คืน และ "ไทเป" จำนวน 2 คืน
- เมืองเกาสง : วัดฉือจี้ / โดมแห่งแสง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / EDA WORLD
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองไทเป
- เมืองไทเป : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ขึ้นไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
SMALL GROUP :  LEELA TAIWAN IMPRESSION
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน *
- พัก "ไทเป" จำนวน 3 คืน
- พิพิธภัณฑ์กู้กง / พิพิธภัณท์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว / พิพิธภัณฑ์เมืองจิ๋ว
- ขึ้นไทเป 101 / HUASHAN1914 CREATIVE PARK
- SOGO FUXING / MITSUI OUTLET / ตลาดกงกวน และ ถนนโบราณตั้นสุ่ย