ทัวร์ไต้หวัน

SMALL GROUP : LEELA TAIWAN EXCLUSIVE  2019
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน ** ( TG )
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ขึ้นไทเป 101 ชมวิวที่ชั้น 89
- ขึ้นกระเช้าเมาคง ชมวิวมุมสูง / เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ ณ Taipei Fish Market
SMALL GROUP : LEELA TAIWAN KAOHSIUNG–TAIPEI 2019
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน * (TG)
- พัก "เกาสง" จำนวน 2 คืน และ "ไทเป" จำนวน 2 คืน
- เมืองเกาสง : วัดฉือจี้ / โดมแห่งแสง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / EDA WORLD
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองไทเป
- เมืองไทเป : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ขึ้นไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
SMALL GROUP :  LEELA TAIWAN IMPRESSION  2019
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน *
- พัก "ไทเป" จำนวน 3 คืน
- พิพิธภัณฑ์กู้กง / พิพิธภัณท์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว / พิพิธภัณฑ์เมืองจิ๋ว
- ขึ้นไทเป 101 / HUASHAN1914 CREATIVE PARK
- SOGO FUXING / MITSUI OUTLET / ตลาดกงกวน และ ถนนโบราณตั้นสุ่ย
LEELA GRAND TAIWAN  2019
กำหนดวันเดินทาง : 16-20 , 24-28 ก.ค. / 8-12 , 21-25 ส.ค. / 4-8 , 18-22 , 25-29 ก.ย. 2562
เที่ยวเมืองเกาสง-ไทเป ณ ไต้หวัน นำท่านสนุกสนาน กับ E-DA WORLD สักการะพระ ณ วัดฝอกวงซานที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตระการตากับ Dome Of Light พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดจงไถฉานซื่อ ชมวิวตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN EXCLUSIVE  2019
กำหนดวันเดินทาง : 16-19 , 25-28 ก.ค. / 9-12 , 22-25 ส.ค. / 5-8 , 19-22 , 26-29 ก.ย. / 3-6 , 10-13 , 23-26 ต.ค. 2562
ท่องเที่ยวไต้หวัน นำท่านไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดพระถังซัมจั๋ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นกระเช้าเมาคงกอนโดล่า ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและย่านซีเหมินติง มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN ALISHAN EXCLUSIVE  2019
กำหนดวันเดินทาง : 16-20 , 24-28 ก.ค. / 8-12 , 21-25 ส.ค. / 4-8 , 18-22 , 25-29 ก.ย. 2562
ท่องเที่ยวไต้หวัน สัมผัสธรรมชาติ และ ชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดโรแมนติก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิว ลิ้มรสอาหารทะเลสดที่ Taipei Fish Market ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต ทานสุกี้ขาปูอลาสก้า / ติ่มซำติ่นไท่ฟง แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน เดินทาง โดยสายการบินไทย