ทัวร์รัสเซีย

SMALL GROUP : LEELA RUSSIA EXCLUSIVE  2019
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางได้เองทุกวัน *
- เที่ยวมอสโก และ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
- พระราชวังเคลมลิน วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโก
- ล่องเรือ Flotilla Radisson Royal พร้อมทานอาหารบนเรือ
- นั่งรถไฟชั้น Business Class สู่ "เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก"
LEELA RUSSIA EXCLUSIVE 2019
กำหนดการเดินทาง : 24-31 ก.ค. , 27 ก.ค. - 3 ส.ค. / 8-15 , 18-25 ส.ค. 2562
ท่องเที่ยว 2 เมืองไฮไลท์ "กรุงมอสโก"...ชมความยิ่งใหญ่ ณ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ พระราชวังเคลมลิน สถานีรถไฟใต้ดินมอสโก ล่องเรือ Flotilla Radisson Royal พร้อมทานอาหารบนเรือ นั่งรถไฟชั้น Business Class สู่ "เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก" ชม The Hermitage Palace พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค และ การแสดงบัลเลต์ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินเอมิเรตส์
AUTUMN : LEELA RUSSIA EXCLUSIVE 2019
กำหนดการเดินทาง : 12 - 19 / 18 - 25 ต.ค. 2562
ท่องเที่ยว 2 เมืองไฮไลท์ "กรุงมอสโก"...ชมความยิ่งใหญ่ ณ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ พระราชวังเคลมลิน สถานีรถไฟใต้ดินมอสโก ล่องเรือ Flotilla Radisson Royal พร้อมทานอาหารบนเรือ สนุกกับละครสัตว์นั่งรถไฟชั้น Business Class สู่ "เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก" ชม The Hermitage Palace พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินเอมิเรตส์