ทัวร์ดูไบพรีเมี่ยม

ทัวร์ดูไบพรีเมี่ยม : LEELA THE GORGEOUS DUBAI (PAYMENT)
กำหนดการเดินทาง 13-18, 20-25 ตุลาคม /10-15, 17-22 พฤศจิกายน / 5-10 ธันวาคม 2563
ทัวร์ดูไบพรีเมียม ทัวร์ดูไบ ชมความยิ่งใหญ่ของโครงการเดอะปาล์ม ขึ้นตึกเบิร์จ คาลิฟา ( ชั้น 148 ) เข้าสู่เมืองหลวงอาบูดาบี ชมความสวยงามของแกรนด์มอส ทานอาหารภายในวังเอมิเรตส์ สนุกกับเครื่องเล่นที่เฟอร์รารี่ เวิร์ล EXCLUSIVE !! นั่งรถโฟลวิลล์ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างระดับโลก อย่างดูไบมอลล์ บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์
ทัวร์ดูไบพรีเมียม : LEELA LUXURIOUS DUBAI
กำหนดการเดินทาง : 23-28 ตุลาคม / 21-26 พฤศจิกายน / 5-10 ธันวาคม 2563
ท่องเที่ยวเมืองดูไบ ชมความยิ่งใหญ่ของโครงการเดอะปาล์ม ขึ้นตึกเบิร์จ คาลิฟา
(ชั้น 148) เข้าสู่เมืองหลวงอาบูดาบี ชมความสวยงามของแกรนด์มอส ทานอาหารภายในวังเอมิเรตส์ สนุกกับเครื่องเล่นที่เฟอร์รารี่ เวิล์ด EXCLUSIVE !! นั่งรถลีมูซีน ทานอาหารที่โรงแรม 7 ดาว (โรงแรมเรือใบ) นั่งรถโฟลวิลล์ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างระดับโลก อย่างดูไบมอลล์ บริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ
ทัวร์ดูไบพรีเมี่ยม : LEELA DUBAI EXCLUSIVE
*โปรแกรมตัวอย่าง*
มหานครแห่งความศิวิไลซ์ "ดูไบ" ชมความอลังการของพลุ อควอเรี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โครงการ THE PALM นั่งรถโฟวิลตะลุยทะเลทราย ขึ้น BURJ KHALIFA ตึกที่สูงที่สุดในโลก(ชั้น 148) ช้อปปิ้งที่ดูไบมอลล์ มุ่งสู่กรุงอาบูดาบี GRAND MOSQUE มัสยิดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สวนสนุกเฟอร์รารี่ เวิลด์ นั่งรถลีมูนซีนไปทานอาหาร ณ ALMAHARA (ภัตตาคารระดับ 7 ดาว) บริการที่พัก สายการบินเอมิเรตส์
SMALL GROUP : LEELA DUBAI EXCLUSIVE
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 2 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน *
- Burj Khalifa พร้อมบัตร VIP ขึ้นสู่จุดชมวิว ชั้นที่ 148
- แกรนด์มอส ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญของ กรุงอาบูดาบี
- เฟอร์รารี่ เวิลด์ นั่นเอง ( Exclusive ด้วยบัตรฟาสต์พาส VIP )
- ทานอาหาร ณ โรงแรม 7 ดาว ณ “Almahara”