DIY - Taiwan Let's Plan Your Destination
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ดีไซน์เส้นทาง และ ที่พัก ด้วยตัวท่านเอง ที่เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิว ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต และ ซื่อหลินไนท์มาเก็ต นั่งรถไฟหัวจรวดสู่สนามบิน HILIGHT !! อิสระการท่องเที่ยว 1 วันพร้อมบัตร Easy pass จากทางเรา เลือกพักโรงแรมแช่นำ้แร่ได้ภายในห้องพัก โรงแรมในเมืองไทเป และ สายการบินระดับนานาชาติ ด้วยตัวเอง
DIY - DO IT NEW ZEALAND HAPPY TIME NORTH ISLAND
** ตัวอย่างโปรแกรม **
เดินทางท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ให้ท่านได้ดีไซน์เส้นทางและที่พักด้วยตัวท่านเอง กับ ดินแดนเกาะเหนือ ชมการแสดงของแกะ ณ ฟาร์มอะโกรโดม ท้าทายไปกับกิจกรรมบนผิวน้ำ HUKA FALLS JET ที่น้ำตกฮูก้า HUKA FALLS ธารน้ำที่ไหลเชี่ยวจากผาสูง ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี ของถ้ำไวโตโม บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย