ทัวร์ภูฏานพรีเมี่ยม

LEELA BHUTAN SPACTACULAR
กำหนดการเดินทาง :23-27 ก.พ./ 6-10 มี.ค. / 13-17 มี.ค. / 4-8 เม.ย. / 18-22 เม.ย. / 9-13 พ.ค./ 22-26 พ.ค.
ออกเดินทาง 15 ท่าน
เมืองสวย รวยความสงบ "ภูฏาน" ชมหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดในโลก หลวงพ่อสัจธรรม ชมสัตว์หายากประจำชาติภูฏาน เพลิดเพลินไปกับกีฬายอดนิยมของชาวภูฏาน "การยิงธนู" เมืองพาโร ต้นกำเนิดของชาวภูฏาน เมืองที่เก่าแก่และสวยที่สุดในภูฏาน พร้อมบริการอาหาร และที่พักในระดับพรีเมียม
PRIVETE & EASY BHUTHAN
ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
สามากำหนดวันออกเดินทางเองได้
เมืองสวย รวยความสงบ "ภูฏาน" ชมหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดในโลก หลวงพ่อสัจธรรม ชมสัตว์หายากประจำชาติภูฏาน ชมเมืองพาโร ต้นกำเนิดของชาวภูฏาน เมืองที่เก่าแก่และสวยที่สุดในภูฏาน สัมผัสภูฏานในแบบคุณ กับความสุขที่คุณออกแบบเอง
LEELA BHUTAN SPECTACULAR
กำหนดการเดินทาง : 7-12 พ.ย.66, 10-15 พ.ย.66, 17-22 พ.ย.66
ออกเดินทาง 15 ท่าน
เมืองสวย รวยความสงบ "ภูฏาน" ชมหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดในโลก หลวงพ่อสัจธรรม ชมสัตว์หายากประจำชาติภูฏาน เพลิดเพลินไปกับกีฬายอดนิยมของชาวภูฏาน "การยิงธนู" เมืองพาโร ต้นกำเนิดของชาวภูฏาน เมืองที่เก่าแก่และสวยที่สุดในภูฏาน พร้อมบริการอาหาร และที่พักในระดับพรีเมียม
SMALL GROUP : BHUTAN SPECTACULAR
ตัวอย่างโปรแกรม
** เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
** ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน **
- ชมหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดในโลก
- ชมสัตว์หายากประจำชาติภูฏาน ชมกีฬายอดนิยมของชาวภูฏาน "การยิงธนู"
- เมืองพาโร ต้นกำเนิดของชาวภูฏาน เก่าแก่และสวยที่สุดในภูฏาน ชมป้อมปราการสำคัญในภูฏาน
- บริการอาหาร และที่พักระดับพรีเมี่ยม คุณภาพดี จัดทำโดยบริษัททัวร์มืออาชีพ