ทัวร์หมู่คณะ

TOP DEALER SHANGHAI HANGZHOU 27 FEB - 3 MAR 2019
ตัวอย่างเส้นทาง...ท่องเที่ยวประเทศจีน เซี่ยงไฮ้ - หังโจว
ดูงาน ณ ALIBABA , HEMA (ซุปเปอร์มาร์เก๊ตไร้เงินสด)
TMALL GLOBAL และ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
เที่ยวเมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู(แบบส่วนตัว) ถนนคนเดินเหอฟางเจีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน STARBUCKS RESERVE ROASTERY ขึ้นชมวิวชั้น 118 เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนนานจิง พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA  CANADA AMERICA  EXCLUSIVE 2018
ตัวอย่างเส้นทาง...ท่องเที่ยวอเมริกา-แคนาดา
เที่ยวสวนสแตนเลย์ นั่งรถบิ๊กฟุต ถนนสายโรแมนติก ICEFIELD PARKWAY ตะลุยทุ่งหิมะ ชมความงดงามทะเสาบหลุยส์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ชมวิวที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อกกี้ เมืองมอนทรีออล ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า ขึ้นหอคอย CN TOWER ล่องเรือเฟอร์รี่ชมอนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ พร้อมนำขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม
LEELA JAPAN CELEBRATE EXCLUSIVE 2018
ตัวอย่างเส้นทาง...ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
สักการะศาลเจ้าฮารุนะ แช่น้ำแร่คุสัตสึออนเซน ชมการแสดงยูโมมิ เล่นสกี ชมความสวยงามปราสาทมัตสึโมโต้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า ปราสาทนาโกย่า เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ลิ้มรสหวานสตรอเบอรี่ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ปราสาทฮิโกเนะ กิออง วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นั่งรถไฟชินคันเซนเข้าสู่โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA SUPREME OF EUROPE (SWISS - FRANCE)
ตัวอย่างเส้นทาง...ท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
เมืองกรินเดอวาลด์ หมู่บ้านกลางหุบเขา นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปล นั่งรถไฟสู่ปารีส ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลูฟ หอไอเฟล ประตูชัย ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ณ ถนนชอป์เอลิเซ่ และ ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย