ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ต.ค.-พ.ย.

AUTUMN : LEELA PREMIUM BEIJING-TIANJIN  2019
กำหนดการเดินทาง : 23-28 ต.ค. / 6-11 , 19-24 พ.ย. 2562
เที่ยวชมความสวยงามของเมืองเทียนสิน เมืองเล็กๆ เยือนถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ช้อปปิ้งที่ถนนหวังฟูจิ่ง ลิ้มรส เป็ดปักกิ่ง พักผ่อนระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
AUTUMN : LEELA BEIJING SHANGHAI DISNEY  2019
กำหนดการเดินทาง : 23-28 ต.ค. / 6-11 , 19-24 พ.ย. 2562
ท่องเที่ยวปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ดิสนีย์แลนด์ ... เยือนพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
AUTUMN : LEELA BEST OF BEIJING 2019
กำหนดการเดินทาง : 24-28 ต.ค. / 8-12 , 20-24 พ.ย. 2562
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง ตระการตากับกำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ชมจตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ ชมสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ ถนนหวังฟูจิ่ง และถนนสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน บริการอาหารท่านด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู พร้อมที่พัก เดินทางโดยสารการบินไทย
AUTUMN : LEELA ROMANTIC OF SHANGHAI  2019
กำหนดการเดินทาง : 10-14 ต.ค. 2562
ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ - ซูโจว ประเทศจีน ล่องเรือหมู่บ้านโบราณถงหลี่ เดินชมเมืองเก่าซานถังเจีย และ เทียนจื่อฟางอันเก่าแก่ ชมสวนจัวเจิ้ง กายกรรม ERA สุดตระการตา เดินชมหาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้าน STARBUCKS และ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมถนนนานกิง พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
AUTUMN : LEELA CLASSIC BEIJING SHANGHAI 2019
กำหนดการเดินทาง : 23-28 ต.ค. / 6-11 , 21-26 พ.ย. 2562
ท่องเที่ยวปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-ดิสนีส์แลนด์ ... เยือนพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปกับบรรยากาศริมหาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ อันสวยงาม ช้อปปิ้งถนนนานกิง สวนสนุกดิสนีส์แลนด์(เต็มวัน) พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย ( ไม่ลงร้านรัฐบาล )
AUTUMN : LEELA SPLENDID OF SWITZERLAND  2019
กำหนดการเดินทาง : 5-14 , 19-28 ต.ค. / 9-18 พ.ย. 2562
ท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาและทะเลสาบ เที่ยวอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยที่ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา สายน้ำ และฟ้าคราม นั่งรถไฟสาย Top of Europe ขึ้นสู่ยอดเขา จุงเฟรา ยอร์ค ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา SCHILTHORN นั่งรถไฟสายโรแมนติก มองเทอร์ซ ชมปราสาทชิลยองริมทะสาบเจนีวา พร้อมบริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
AUTUMN : LEELA PREMIUM GRAND SWISS  2019
กำหนดวันเดินทาง : 11-19 , 16-24 ต.ค. / 14-22 พ.ย. 2562
เที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมบ่อหมีสีน้ำตาล โรงงานช็อกโกแลต "เมืองโลซานน์" ชมปราสาทชิลยอง "เมืองอินเทอร์ลาเก้น" ขึ้นชมวิวสู่ Harder Kulm โดยรถราง ขึ้นสู่ยอดเขาทิสลิต ชมธารน้ำแข็งมรดกโลกทางธรรมชาติ และ ยอดเขาทานเซอร์ฮอร์น โดยกระเช้าเปิดประทุน "เมืองลูเซิร์น" สะพานไม้ชาเปล อนุสาวรีย์สิงโต เดินเล่นชมเมืองสไตน์อัมไรน์ ชมน้ำตกไรน์ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
AUTUMN : LEELA TAIWAN EXCLUSIVE 2019
กำหนดวันเดินทาง : 3-6 , 10-13 , 23-26 ต.ค. 2562
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดพระถังซัมจั๋ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ขึ้นกระเช้าเมาคงกอนโดล่า ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาบนตึกไทเป 101 เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย่หลิวและหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและย่านซีเหมินติง มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
AUTUMN : LEELA RUSSIA EXCLUSIVE  2019
กำหนดการเดินทาง : 12 - 19 / 18 - 25 ต.ค. 2562
ท่องเที่ยว 2 เมืองไฮไลท์ของรัสเซีย "กรุงมอสโก"...ชมความยิ่งใหญ่ ณ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ พระราชวังเคลมลิน สถานีรถไฟใต้ดินมอสโก ล่องเรือ Flotilla Radisson Royal พร้อมทานอาหารบนเรือ สนุกกับละครสัตว์นั่งรถไฟชั้น Business Class สู่ "เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก" ชม The Hermitage Palace พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค และ การแสดงบัลเลต์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินเอมิเรตส์
AUTUMN : LEELA IMPERIAL OF EUROPE (GER-HUN-AUS) 2019
กำหนดการเดินทาง : 25 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562
เส้นทางที่แสนโรแมนติก เยอรมนี ฮังการี ออสเตรีย....ออสเตรีย ชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี "ยอดเขาซุกสปิตเซ่ " เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงประเทศฮังการี ล่องเรือดานูบ ชมความงามสถาปัตยกรรม ชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียนพลัส คัดสรรเมนูหลากหลายที่ได้มาตรฐาน พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย