LEELA DUBAI EXCLUSIVE (SMALL GROUP) 2019
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* ท่านสามารถกำหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน *
- พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
- Burj Khalifa แบบ 360 องศา (พร้อมบัตรฟาสต์พาส VIP ขึ้นสู่จุดชมวิว ชั้นที่ 148)
- อาบูดาบี (Abu Dhabi) แกรนด์มอส (GrandMosque) ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญของ กรุงอาบูดาบี
- เฟอร์รารี่ เวิลด์ นั่นเอง ( Exclusive ด้วยบัตรฟาสต์พาส VIP )
- ค่ำบรรยากาศหรูหรา ณ โรงแรม 7 ดาว ณ “Almahara”