จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  LEELA HOKKAIDO EXCLUSIVE 30 DEC 2018 - 03 JAN 2019 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  CTSCTS1812
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 30 DEC 2018 - 3 JAN 2019
 • 99,800 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 97,800 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท