จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  LEELA DUBAI EXCLUSIVE 17-22 JAN / 14-19 FEB / 21-26 MAR 2019 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  DXBDXBJAN1
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ดูไบ
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 17-22 JAN / 14-19 ก.พ /21-26 MAR 2018
 • 189,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 184,900 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท