จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  ทัวร์กรุ๊ปเล็ก : LEELA CHARMING SINGAPORE - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SINSINSMG
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 30 DEC 2018 - 1 JAN 2019
 • 77,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 75,900 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท