จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  PREMIUM JAPAN COOL OSAKA-TOKYO - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  KIXNRT1022
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม
 • เมือง
  :  โอซาก้า
 • ระยะเวลา
  :  6D4N  (-)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 19-24 OCT 2022
 • 106,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 101,900 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท