จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  ทัวร์เชียงใหม่ : LEELA NEW PERSPECTIVE IN CHIANGMAI 2020 - 4วัน3คืน
 • รหัสทัวร์
  :  CNXCNX1120
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา
  :  4วัน3คืน (-)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 4- 7,17-20, 24-27 SEP/ 10-13, 22-25 OCT/12-15, 26-29 NOV
 • 49,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท