จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  ทัวร์นิวซีแลนด์พรีเมี่ยม : LEELA NEW ZEALAND (SOUTH) - 7D5N
 • รหัสทัวร์
  :  CHCCHC2019
 • ประเทศ
  :  ทัวร์นิวซีแลนด์พรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  7D5N (-)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 3-9 MAY 2020
 • 162,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ (ไม่รวมตั๋ว)
 • 162,900 บาท/คน เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่รวมตั๋ว )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้ใหญ่ (ไม่รวมตั๋ว) {{mtotal1() | number:0}} บาท
  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่รวมตั๋ว ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท