จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  ทัวร์เกาหลีพรีเมี่ยม : KOREA EXCLUSIVE NEW YEAR - 4D2N
 • รหัสทัวร์
  :  ICNICNNY20
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลีพรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  4D2N (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 30 DEC 2019 - 2 JAN 2020
 • 98,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ผู้ใหญ่ เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน {{mtotal1() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท