จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  ทัวร์นิวซีแลนด์พรีเมี่ยม : LEELA NEW ZEALAND OF NORTH - 7D5N
 • รหัสทัวร์
  :  AKLAKL2019
 • ประเทศ
  :  ทัวร์นิวซีแลนด์พรีเมี่ยม
 • ระยะเวลา
  :  7D5N (-)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 14 - 20 APR 2019
 • 159,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 143,900 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท