เที่ยวเกาะยอ ไหว้พระขอพรวัดแหลมพ้อ มนต์เสน่ห์แห่งสงขลา

 

เกาะยอ มนต์เสน่ห์ สงขลา

   เกาะยอ เกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา มีสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมการเดินทางระหว่างชายฝั่งบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลาไปยังตอนใต้ของเกาะยอและทางตอนเหนือของเกาะยอไปยังชายฝั่งบ้านเขาเขียว อำเภอสิงหนคร เกาะยอมีพื้นที่ 9375 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะจะเป็นเนินสูงสลับภูเขา มีอาชีพเกษตรกรรมและประมงเป็นหลัก 

 

   เกาะยอ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความเข้มแข็ง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกาะยอมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาที่เกาะยอ จะล่องเรือชมแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง  ไหว้พระ ขอพร พระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่วัดแหลมพ้อ ถ่ายรูปจุดชมวิวสวย ๆ บนเกาะยอ นอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว ที่เกาะยอยังมีประเพณีเก่าแก่ที่น่าสนใจ เช่น ประเพณี แห่ หมรับ ข้ามทะเลสาบสงขลา งานบุญสารทเดือนสิบ งานเดียวในภาคใต้ที่มีขบวนแห่ การแสดงฟ้อนรำกลองยาว จากหน้าสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ไปยังวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ โดยใช้สะพานติณศุลานนท์ สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ข้ามไปยังวัดแหลมพ้อ

            นอกจากเกาะยอแล้ว สงขลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย จากกรุงเทพบินลงหาดใหญ่ จากนั้นสามารถเช่ารถจากสนามบินเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อีกด้วย