ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สุดของธรรมชาติที่ เบตง

 

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่สุดของธรรมชาติที่ เบตง

                เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของไทย ในจังหวัดยะลา เมืองที่มีความน่าหลงใหลและอยากที่จะมาสัมผัสกับการเดินทาง เบตงเป็นเมืองที่มีหุบเขาล้อมรอบทำให้ ทำให้ที่นี่มีอากาศดีตลอดทั้งปี นอกจากนั้น เบตงเป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัย และผู้คนน่ารัก ของกินอร่อย

                ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่เที่ยวแห่งใหม่ของเบตง ตั้งอยู่ บ้านธารมะลิ  ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา จากตัวเมืองเบตงไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทะเลหมอกที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งชองภาคใต้ จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวกันในช่วงนี้คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา พื้นระเบียงทางเดินเป็นนกระจกใสยาว 61 เมตร ถือว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่ง

                ในการมาชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ช่วงที่สวยที่สุดคือช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน การเดินทางเข้ามาที่ อำเภอเบตงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางโดยเครื่องบินมาลงที่หาดใหญ่ หลังจากนั้นนั่งรถตู้ โดยรถตู้ที่ให้บริการสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง ใช้เวลาการเดินทาง 4.30 ทางค่อนข้างจะคดเคี้ยว สำหรับคนที่เมารถมากแนะนำให้เป็นอีก 1 เส้นทาง คือ หาดใหญ่ มาเลเซีย เบตง  ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงกว่า ๆ เส้นทางค่อนข้างจะสบายกว่าไม่คดเคี้ยวเหมือนเส้นทางแรก จากหาดใหญ่ ผ่านด่านเข้าประเทศมาเลเซีย ประทับตราเข้าประเทศมาเลเซีย จากนั้น นั่งรถต่อไปยังด่านเบตง กลับเข้าไทย  แต่ถ้านักท่องเที่ยวเลือกเส้นทางเข้าประเทศมาเลเซียจะต้องใช้พาสปอร์ตในการเดินทางด้วย