เที่ยวนครพนม แบบสโลว์ไลฟ์

หากกกล่าวถึงนครพนม คนทุกคนคงนึกถึง พระธาตุนครพนม อย่างแน่นอน แต่ก็ไม่แปลกหลอก ครับ เพราะพระธาตุพนมคงเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นหูคุ้นตาของทุกคน เพราะทุกท่านที่มาจังหวัดนนี้ก็ต้องมา สักการะพระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคงต่อชีวิต โดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์และท่านที่เกิดในปีวอก ต้องมาสักการะเพราะถือว่าเป็นพระธาตุประจำตัวเลยก็ว่าได้ แต่ทุกท่านคงลืมไปว่า จังหวัดนครพนม ยังมีที่เที่ยวอีกมากมาย ที่รอคุณไปสัมผัส
 
วันนี้เราขอพาทุกท่านไปท่องเที่ยวในประเทศ ที่จังหวัดนครพนม จังหวัดที่ไม่ได้มีแค่พระธาตุ ที่เที่ยวนครพนมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้ชื่นชม เราจะพาท่านไปเที่ยวนครพนมแบบสโลว์ไลฟ์ ปล่อยตัวปล่อยใจเพื่อไปพักผ่อน ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายปล่อยเวลาที่เดินอย่างรวดเร็ว แล้วใช้ชีวิตให้ช้าลง
 
"ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น" อาจจะเป็นวลีที่ทุกท่านที่ชื่นชอบศิลปะได้ยิน เพราะต่อให้เราจากโลกนี้ไปแล้ว ศิลปะก็จะยังคงอยู่ตลอดไป เราขออนุญาตพาทุกท่านไปชื่นชมกับสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน ที่ใครหลายคนคงไม่รู้จัก พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือจวนผู้ว่าหลังเก่านครพนม อาคารตึก 2 ชั้นที่มีความสวยงาม โดยมีลักษณะเป็นศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริย-พาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ซึ่งในปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำ
 
ต่อด้วยอีกหนึ่งอาคารหลังหนึ่ง ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ที่จะไปชื่นชมสถาปัตยกรรม และไปถ่ายรูปเพื่อความประทับใจ และบันทึกความทรงจำดีดีกลับไป หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ คือ อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป ในรูปแบบเรอเนสซอง  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2458 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5   หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทาง สติปัญญาของชาติที่อยู่ในรูปของหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือภาษาโบราณ หนังสือตัวเขียน จารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือหา ยากที่ผลิตขึ้นในภูมิภาค เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้า 
ที่เที่ยวนครพนม 2 แห่งนี้ เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้ทุกท่านได้มาท่องเที่ยว และอุดหนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ยังไม่สถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยวนครพนม ที่อยากแนะนำไปทุกท่านได้ไปท่องเที่ยว อยากรู้ว่านครพนมมีที่เที่ยวที่เหมาะกับท่านที่ใดบ้าง ลองติดตามบทความหรือตามรอยเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่