อัพเดทข้อมูลการให้บริการของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า

 

 

 การย้ายศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

 

 - ประเทศที่ดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้ว
   เนเธอร์แลนด์ / เบลเยี่ยม
  - ประเทศที่เริ่มดำเนินการ 20 กรกฎาคม นี้
     นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก
จาก อาคารเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ย้ายไป อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

การเปิดให้บริการและประเภทที่สามารถยื่นคำร้องได้

 

 

ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS
สถานที่ตั้ง : อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

  

 

เยอรมนี / เนเธอร์แลนด์ / สวีเดน
เปิดให้บริการ : จันทร์ / พุธ / ศุกร์
ประเภท : สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ทุกประเภท

 

 

เดนมาร์ก / นอร์เวย์
เปิดให้บริการ : จันทร์ / พุธ / ศุกร์
ประเภท : วีซ่าระยะยาวเท่านั้น
- เยี่ยมเยียน
- ใบอนุญาตทำงาน
- ใบอนุญาตพักอาศัย

สวิตเซอร์แลนด์
เปิดให้บริการ :  20 กรกฎาคม 2563
ประเภท : สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ทุกประเภท

 

 

เบลเยี่ยม
เปิดให้บริการ: จันทร์/พุธ/ศุกร์
ประเภท :
- วีซ่านักเรียน
- ใบอนุญาตทำงาน
- ผู้โดยสาร Transit (เมื่อต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกไป แล้วต้องทำการเช็คอินใหม่เพื่อต่อเครื่อง)
- ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทาง สำหรับการเยี่ยมเยียนระยะสั้น
- นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ
- บุลากรด้านการขนส่ง / การเดินเรือ
- นักการทูตและบุคลากรที่ได้รับเชิญจากองค์กรระหว่างประเทศ
- บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ

 

 

สถานที่ตั้ง : อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 

 

อังกฤษ / แคนาดา*
เปิดให้บริการ : จันทร์ / พุธ / ศุกร์
ประเภท : สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ทุกประเภท
* สำหรับศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น หลังจากนั้นจะได้รับจดหมายเพื่อเรียกเก็บข้อมูล Biometrics หรือสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าแคนาดา

 

 ………………………………………….

 

 

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS Contact
สถานที่ตั้ง : สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น  12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ฝรั่งเศส
เปิดให้บริการ:จันทร์ - ศุกร์
ประเภท :
- วีซ่านักเรียน (ระยะสั้นและระยะยาว)
- ใบอนุญาตทำงาน (ระยะสั้นและระยะยาว)
- ใบอนุญาตพักอาศัย (พำนักระยะยาว)

 

…………………………………………

 

 

ศูนย์อื่นวีซ่าอื่นๆ ณ สถานทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : 23 ถนน เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการ : จันทร์ - ศุกร์
ประเภท : สามารถยื่นขอประเภทอื่นๆ ได้ ยกเว้น วีซ่าท่องเที่ยว / เยี่ยมเยียน / ศัลยกรรม

 

 

 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : 40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการ : จันทร์ - ศุกร์
ประเภท :
- วีซ่าทำงาน (ต้องมีใบอนุญาตทำงาน)
- วีซ่านักเรียน
- วีซ่าสมรส