พาเที่ยวแนวใหม่ แอพพลิเคชั่นพาเที่ยวเมืองสวย ๆ สำรวจโลกแบบ 3D

 เริ่มต้นการใช้งานแอพพลิเคชั่นก็จะเหมือนการนำทางทั่วไป แต่ที่พิเศษกว่าการนำทางทั่วไปที่สามารถกำหนดจุดหมายต้นทางและปลายทางที่เราจะไปนั้นก็คือ ทางตัว Apple maps flyover จะมีปุ่ม flyover ที่จะแสดงแผนที่เป็นแบบ 3D ในพื้นที่เมืองทั้งหมดที่เราพิมพ์คำสั่งค้นหาไป


เมื่อเรากดปุ่ม flyover ทางแอพพลิเคชั่นก็จะพาเราไปยังเมืองที่ค้นหาจากนั้นจะเห็นปุ่ม เริ่มการทัวร์เมืองให้เรากดเพื่อให้ทาง Apple maps flyover นำเที่ยวไปในสถานที่สำคัญ ๆ ที่เป็นไฮไลท์ของเมืองนั้น ๆ เป็นการพาเที่ยวในรูปแบบ 3D ที่ใครว่าง ๆ หรือเหงา ๆ สามารถให้แอพพลิเคชั่นพาเที่ยวไปในเมืองที่เราสนใจได้

 


ต้องขอขอบคุณทาง
Apple maps flyover ที่มีแอพพลิชั่นให้เที่ยวแนวใหม่ โดยไม่ต้องออกจากบ้านในแบบ 3D แม้จะไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แท้จริงแต่ก็เก็บไว้เป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแบบจริง ได้รู้ทั้งแผนที่โดยรอบว่ามีสถานที่น่าเที่ยว ที่ใกล้เคียงที่ไหนได้เป็นการวางแผนเที่ยวที่ดีได้อีกด้วย