ทัวร์ฮ่องกง

LEELA HONGKONG AMBITION 23-25 JUN 2017

LEELA HONGKONG AMBITION 23-25 JUN 2017

สัมผัสเสน่ห์ ฮ่องกง มหานครแห่งเอเชีย ชมทิวทัศน์อันงดงาม ณ ตึกSKY100 นั่งรถบัสขึ้นสักการะพระใหญ่ลันตา ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เล็ท สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดแชกงหมิว พบกับหาดที่สวยงามอย่างรีพลัสเบย์พร้อมสักการะเทพเจ้ากวนอิม สนุกสนานกับ "ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์" ลิ้มรสอาหารอย่างมีระดับ อาหารทะเลขึ้นชื่ออาทิ กุ้งมังกร หอยงวงช้าง ซาซิมิ เป่าฮื้อ ณ หมู่บ้านเล่ยหยู่มุน พักผ่อนกับโรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาวที่ SHANGRI-LA เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย

ยอดมัดจำ ค่าบริการทัวร์