ทัวร์ดูไบ

LEELA PREMIUM DUBAI (ตัวอย่างโปรแกรม)

LEELA PREMIUM DUBAI (ตัวอย่างโปรแกรม)

เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ มหานครแห่งความศิวิไลซ์ "ดูไบ" ชมความยิ่งใหญ่ของอควอเรี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในโครงการ THE PALM ISLAND สนุกกับกิจกรรมนั่งรถโฟวิลลุยทะเลทราย ขึ้นชมทิวทัศน์รอบเมืองบน BURJ KHALIFA ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก เพลิดเพลินกับช้อปปิ้งที่ดูไบมอลล์ เยือนกรุงอาบูดาบี ชม GRAND MOSQUE มัสยิดอันงดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สนุกกับสวนสนุกเฟอร์รารี่ เวิลด์ ดื่มด่ำกับ ALMAHARA ภัตตาคารกลางทะเลระดับ 7 ดาว พร้อมบริการที่พัก ระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์

ยอดมัดจำ ค่าบริการทัวร์