LEELA SCENIC OF CROATIA 18 - 26 OCT 2018 - 9D6N
สัมผัสราชินีแห่งทะเล เอเดรียติค ธรรมชาติ ที่ผสานความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมโบราณอย่างลงตัว พร้อมชมความงามของช่วงเวลาที่สวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ที่จะสร้างสีสันให้ทุกเมืองสวยงามยิ่งขึ้น ซาเกรบ เมืองหลวงที่มีประวัติอันยาวนาน – พลิตวิเซ่ สวรรค์บนดินที่มีอยู่จริง โทรเกียร์ ย้อนอดีตกับบ้านเรือนสไตล์ กรีก - โรมัน - สองความงามแห่งเมืองริมทะเล สปลิท - ดูบรอฟนิค อร่อยกับเมนูหลากหลายให้ท่านได้อิ่มเอม พร้อมที่พักที่คัดสรร เปี่ยมไปด้วยความสะดวกสบาย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  5 - 13 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 149,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 134,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  18 - 26 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 149,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 134,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )