LEELA IMPERIAL OF EUROPE (AUSTRIA-GERMAN) SEP - OCT 2018 - 10D7N
วันที่ 14-23 ก.ย. / 12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. 2561 ท่องเที่ยว "ออสเตรีย - เยอรมัน" เริ่มที่ เวียนนา - หุบเขาวาเคา มหาวิหารสตีฟเมลค์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ หมู่บ้านฮัลสตัท เยอรมัน - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า หมู่บ้านรัมเซาใจปราสาทนอยชวานชไตน์ HILIGHT!! เข้าชมถ้ำน้ำแข็งดัคชไตน์ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต เมืองฟรอยเดนเบิร์กอันเก่าแก่ บริการอาหาร และ ที่พัก ระดับพรีเมี่ยม โดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  14 - 23 SEP 2018  จองทัวร์นี้
  • 179,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 161,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  12 - 21 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 179,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 161,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
  •  19 - 28 OCT 2018  จองทัวร์นี้
  • 179,800 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 161,800 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )