ทัวร์สิงคโปร์

LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE  30 DEC 2018 - 1 JAN 2019
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ชมหนัง 4D ที่ TYPHOON THEATRE ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ทะเล S.E.A. AQUARIUM สนุกสนานกับเครื่องเล่น ณ UNIVERSAL STUDIO เรียนรู้พืชพรรณนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสวน GARDEN BY THE BAY ส่งท้ายด้วยการช้อปปิ้งแบรนด์เนมบนถนนออร์ชาร์ด พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA SINGAPORE EXCLUSIVE AUG-NOV 2018
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกการท่องเที่ยวและการดูแล
* วันที่ 24-26 AUG / 1-3 , 7-9 , 28-30 SEP / 19-21 ,21-23 , 27-29 OCT / 2-4 , 9-11 , 17-19 , 24-26 NOV 2018
- UNIVERSAL STUDIO
- ร้านอาหารระดับลีลาวดี
- โรงแรมระดับ 5 ดาว
LEELA  SINGAPORE EXCLUSIVE NOV 2018
-เดินทางวันที่ 2-4 , 9-11 , 17-19 , 24-26 NOV ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านสัมผัสการรับชมภาพยนต์ 4 มิติ ชมความสวยงามของสัตว์โลกใต้น้ำที่ SEA AQUARIUM ใหญ่ที่สุดในโลกและสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลินเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย
LEELA SINGAPORE DELUXE NOV 2018
-เดินทางวันที่ 2-4 , 9-11 , 17-19 , 24-26 NOV ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ นำท่านชมสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY สนุกเพลินเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายใน UNIVERSAL STUDIO ชมการแสดง WINGS OF TIME ม่านน้ำ แสง สี เสียงเลเซอร์ ไหว้พระขอพรที่วัดพระเขี้ยวแก้ว นั่ง SINGAPORE FLYER ชมวิวอ่าวมารีน่าเบย์ ช้อปปิ้งแหล่งศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าย่าน ORCHARD ROAD พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย